Medische verklaringen

Het is huisartsen en praktijkmedewerkers niet toegestaan medische verklaringen af te geven. 

Zie onderstaande