POH-GGZ Leusden - Achterveld

De huisartsen in Leusden en Achterveld bieden sinds 2014 spreekuren poh-ggz aan. Poh-ggz staat voor praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. De poh-ggz is een professionele ggz zorgverlener.

De POH-GGZ voor Leusden en Achterveld zijn Gerrit Jan Postema, Tjerk Sijbesma, Dineke de Beer. Sarah Rooijackers en Eva Janssen.
Zij werken in De Mulderij, De Biezenkamp en in gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld.

De praktijkondersteuner GGZ, afgekort als poh-ggz, heeft de taak in de huisartsenpraktijk patiënten te begeleiden en te behandelen bij psychische problemen. Denk hierbij aan stemmingsproblemen en somberheid, angst- en paniek, problemen in relaties, werkproblemen en problemen die samenhangen met ouderdom. De poh-ggz is er voor jong en oud.

De hulp door de poh-ggz wordt geboden in de vorm van gesprekken gecombineerd met huiswerkopdrachten.(coachend/ondersteunend/CGT) Ook wordt gebruik gemaakt van interactieve e-health, hulp via het internet. U kunt zodoende thuis in uw eigen tempo werken aan de behandeling.
Mocht een verwijzing naar de psycholoog of psychiater geïndiceerd zijn dan neemt de poh-ggz hierover contact op met uw huisarts.

U kunt met vragen over de poh-ggz terecht bij uw huisarts. In de praktijk ligt ook een folder over het werk van de poh-ggz.

 

Gerrit Jan Postema

Gerrit-Jan Postema

  

Tjerk Sijbesma

Tjerk Siebesma

Dineke de Beer

Dineke de Beer

 

Sarah Rooijackers

Sarah Rooijackers

 

Eva Janssen

Eva Janssen

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de regels om in aanmerking te komen voor psychische hulp veranderd.  Alleen voor  zwaardere psychische klachten komt u in aanmerking voor een verwijzing naar de psycholoog of psychiater die vergoed wordt door  de zorgverzekering . Voor de  lichte psychische klachten ontvangt u geen vergoeding van de zorgverzekering.  De huisarts kan echter nu een beroep doen op de poh-ggz.