Praktijkinformatie

 Wij zijn open voor nieuwe patienten wanneer u binnen 15 autominuten rijden van de praktijk woont.  U kunt zich inschrijven via de website of een inschrijfformulier halen op de praktijk. Graag bij de inschrijving de roepnaam vermelden. U dient zich ook uit te schrijven bij uw vorige huisarts en het dossier te laten opsturen naar onze praktijk.

 

 

Toestemming raadplegen medische gegevens

Het kan zomaar gebeuren dat u door omstandigheden te maken krijgt met een andere arts of apotheker. Meest voorstelbare situatie daarbij is een medisch noodzakelijk bezoek aan de huisartsenpost in de avond-, nacht-, of weekenduren. Wij vinden het van belang dat andere zorgverleners dan uw medische gegevens kunnen raadplegen. Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens mag echter alleen met uw toestemming. Uw toestemming wordt geregistreerd in uw medisch dossier. Als u geen toestemming geeft dan kunnen andere zorgverleners niet bij uw medische gegevens, ook niet in noodsituaties.

Maak uw toestemming kenbaar aan een van onze medewerkers op de praktijk.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp dan verwijzen wij u naar de website van de VZVZ.

http://www.vzvz.nl/page/Home/Informatiepunt
       

 

Wrattenspreekuur

Wij behandelen wratten met vloeibare stikstof. Dit is de meest effectieve behandeling van wratten. Iedere eerste woensdag van de maand is er tussen 14.30 en 16.00 een wrattenspreekuur door de assistente. Het is niet nodig hiervoor een afspraak te maken. 

Het wrattenspreekuur is bedoeld voor hand- en voetwratten. Bij wratten op andere plekken dient u eerst een afspraak te maken bij de huisarts. 

 

Opleiding

Met enthousiasme zijn wij nu sinds 4 jaar een opleidingspraktijk, dat wil zeggen dat wij artsen opleiden tot huisarts.

Wij zijn verbonden met de huisartsopleiding van de universiteit Utrecht. 

Na een fijn jaar hebben wij afscheid genomen van R Lankman, zij heeft nu haar opleiding tot huisarts afgerond en is nu huisarts. Per 1 september heeft JT Mengen haar opgevolgd. Hij zal zijn laatste jaar van de huisartsenopleiding in onze praktijk werkzaam zijn. 

 

Uitbreiding spreekuren

Vanwege groei van onze praktijk zijn vanaf oktober 2016 onze spreekuren uitgebreid. 
Dr van den Ekart heeft voortaan ook op dinsdag spreekuur en op vrijdag versterkt Dhr R Joosten, huisarts, ons team.

 

Afspraak maken via de website

Vanaf heden is het mogelijk om via de website bij een van de huisartsen een afspraak in te plannen op het spreekuur. Wanneer u meerdere vragen heeft of verwacht meer tijd nodig te hebben vinden wij het fijn als u een dubbele afspraak maakt.

 

E consult

Het is mogelijk om via de website een vraag te stellen door middel van een e consult. Het gaat hierbij om korte, niet spoedeisende vragen aan de assistentes of de huisartsen. Wij doen ons best uw vraag binnen 1 tot maximaal 2 werkdagen te beantwoorden.

 

 

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.