Spreekuren en huisbezoeken

De huisartsen houden op werkdagen dagelijks spreekuur.
Er is uitsluitend spreekuur op afspraak.
Wanneer u een telefonische afspraak wenst belt één van de huisartsen u terug.
De huisbezoeken worden tussen 12:00 uur en 14:00 uur gedaan.
Over het algemeen geldt dat het voor patiënten beter is dat ze naar de praktijk komen omdat er in de praktijk meer behandel- en onderzoeksmogelijkheden zijn.